1.320 USER ONLINE
Türkçe English
EMERGENCY F8
Ceyda.com
avatar GUEST
Tıme
00:00
BUY CREDITS
Onlıne Members
Social media
Sıgn Up
Sıgn In
Forgot Password
I Want To Be A Model
Help
Privacy Policy
Terms & Conditions
Cookie Policy
 • SIGN UP
 • SIGN IN
 • HELP
 • Login with Facebook Sign In With Google
  TERMS & CONDITIONS
  Terms & Conditions
  1. TARAFLAR
   Bu sözleşme Ceyda.com ile Ceyda.com’a üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
  2. TANIMLAR
   1. SÖZLEŞME
   2. : Bu üyelik sözleşmesini ifade eder.
   3. Ceyda.com
   4. : https://www.ceyda.com/ ve ilgili tüm alt alan adlarında faaliyet gösteren web sitesini ve buna sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
   5. ÜYE
   6. : Ceyda.com’a üye olan ve Ceyda.com’da sunulan hizmetlerden sözleşmede belirtilen koşullar içerisinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
  3. KONU
   SÖZLEŞME’nin konusu, Ceyda.com’un üyelik şartlarının ve bu üyeliğe ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Bu konuda Ceyda.com tarafından, web sitesinde yayımlanabilecek tüm değişiklikler SÖZLEŞME kapsamındadır. Bu değişiklikler siteye konulması anında yürürlük kazanır.
  4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
   1. Ceyda.com’a üye olabilmek için reşit olmak, bu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve bu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Gün, Ay, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
   2. ÜYE siteyi kullanırken yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, uluslararası sözleşmeleri veya başka devletlerin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini. Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı; hakaret, sövme, tehdit içeren; taciz, suistimal, iftira veya haksız fiil niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek biçimde veya diğer herhangi bir biçimde ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu doğuracak, hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, imaj veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. ÜYE, Ceyda.com aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda hukuka, toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.
   3. ÜYE Ceyda.com’daki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ceyda.com üyeler tarafından Ceyda.com’a iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen ve değiştirilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, bu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü olmadığı gibi sözkonusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler nedeniyle ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
   4. ÜYE tarafından oluşturulan üye profili, Ceyda.com tarafından onaylandıktan sonra görüntülenir. ÜYE profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz; Ceyda.com’un üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, Ceyda.com’un diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; ÜYE bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.
   5. Ceyda.com, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Ceyda.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Ceyda.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Ceyda.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Ceyda.com tarafından yapılabilir. Ceyda.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ÜYE tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
   6. ÜYE Ceyda.com’a virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini; Ceyda.com’un iletişim özelliklerini, kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer üyelerin elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını; hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   7. ÜYE framing (çerçeveleme) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak Ceyda.com’u kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
   8. ÜYE, Ceyda.com’u bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Ceyda.com'un bu gibi dava, şikâyet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin ÜYE tarafından ihlali nedeniyle, Ceyda.com'un üçüncü kişiler tarafından açılacak herhangi bir davada taraf kabul edilerek üçüncü kişilere herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına girmesi durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı ÜYE’ye rücu edebileceğini ve Ceyda.com'un talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları Ceyda.com’a kayıtsız şartsız olarak, ödemeyi dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.
   9. Ceyda.com “link” verdiği ya da “banner” tanıtımı yaptığı kaynak sitelerin içeriklerini kontrol yükümlülüğü altında olmadığından bu sitelerin içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
   10. Ceyda.com’un internet ağlarındaki ya da telekomünikasyon sistemlerindeki teknik aksaklıklar, site bakım, güncelleme çalışmaları vs. nedeniyle hizmet verememesi halinde üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
   11. ÜYE’nin yaptığı mesajlaşmaların toplamı Ceyda.com'un belirlediği ve sitelerin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. ÜYE, Ceyda.com'un belirlediği ve ilgili yerlerde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.
   12. Ceyda.com ile ÜYE arasında SÖZLEŞME’den doğacak uyuşmazlıklarda Ceyda.com’un her türlü belge, defter, digital veriler ve bilgisayar kayıtları kesin delil oluşturacak ve bağlayıcı olacaktır. ÜYE bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ÜYE bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabilecektir. ÜYE, Ceyda.com tarafından tutulan kayıt ve defterlerin usulune uygun olduğu konusunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
  5. SOHBET HİZMETİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
   1. Ceyda.com’a üyelik ücretsizdir. ÜYE “Genel Odada” en az bir defa süre satın almak kaydıyla sohbet hizmetini kullanabilir.
   2. “Özel odalarda” sohbet hizmetini kullanabilmek için ise ÜYE’nin oda kullanım süresi satın alması gerekir. ÜYE satın aldığı süreyi ayrı ayrı sohbetlerde kullanabilir, kalan süreyi üyelik ara yüzünün ilgili bölümlerinden takip edebilir. Sürenin bitmesi durumunda bu satın alma otomatik olarak yenilenmez. Bu durumda ÜYE özel odada sohbet edebilmek için tekrar süre satın almalıdır. ÜYE’nin süre satın alması ÜYE’ye istediği üyeyle istediği zaman “Özel Oda”da sohbet hakkı sağlamaz. ÜYE’nin görüşmek istediği üyenin de bu sohbeti kabul etmesi gerekir. ÜYE bu konuda Ceyda.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   3. ÜYE sohbet içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, hiçbir şekilde iletişim bilgisi içermeyeceğini, reklam ve benzeri metinleri içermeyeceğini, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini; her durumda sohbet içerikleri ile ilgili tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
   4. Ceyda.com süre satın alan her üye için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. ÜYE istediği takdirde [email protected] adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.
  6. VIP ÜYELİK
   1. Ceyda.com, standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan VIP üyelik hizmetini de sağlamaktadır. VIP üyeliğin ücreti tahsil edilirken ÜYE’nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan Ceyda.com sorumlu değildir.
   2. VIP Üyeler bu sözleşmede belirtilen tüm hak ve yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen VIP üyelere ücret iadesi yapılmaz. VIP üyenin standart arayüz olan "üyelik ayarları" bölümünden üyeliğini iptal etmesi halinde normal üyelik gibi VIP üyelik de sona erer.
   3. Ceyda.com GOLD üyelik satın alan her üye için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. ÜYE istediği takdirde [email protected] adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.
  7. GİZLİLİK VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER
   1. Ceyda.com’da 128 bit SSL sertifikası ve 3D Secure ödeme yöntemi uygulanmaktadır. Ayrıca, güvenlik ve gizlilik bakımından Ceyda.com üzerine düşen tüm tedbirleri gerek donanımsal gerekse yazılımsal olarak teknik imkanlar dahilinde alacaktır. Bu tedbirlere rağmen internet ortamı güvenlik açısından değişken bir ortam olduğundan, Ceyda.com da %100 güvenlik vaad etmemektedir.
   2. Kullanım bilgileri gizlidir ve 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte zarar gören kişi ya da kanuni mercilerin başvurması durumunda ve diğer gerekli görülen durumlarda mesaj içerikleri ve kullanım bilgileri Ceyda.com yetkilileri tarafından incelenebilir ve ilgili yasal mercilerle paylaşılabilir.
   3. Ceyda.com, üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için hukuki sınırlar içinde, dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir.
   4. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, Ceyda.com’un reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen ÜYE, "Günün Üyeleri" arasında yer alabilir. "Günün Üyeleri" ana sayfada veya Ceyda.com’un diğer alanlarında görüntülenebilir. "Günün Üyeleri" arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraflarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini [email protected] adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde "Günün Üyesi" seçilmezler ve fotoğrafları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.
   5. ÜYE kendisine ait olan kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerin güvenliğini ve 3. Kişilerin eline geçmemesini sağlamakla yükümlüdür. ÜYE’nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, 3. Kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi konulardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan Ceyda.com’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
   Ceyda.com’un (imge, metin, tasarım, html kodu vs…) tüm unsurları Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında Ceyda.com’a aittir. ÜYE, Ceyda.com’un hizmetlerini ve Fikri Mülkiyet Hukuku’na tabi çalışmalarını yazılı izin almadan sergileyemez, paylaşamaz, satamaz; Ceyda.com’un hizmetlerini 3. Kişilerin erişimine veya kullanımına açamaz, aksi halde Ceyda.com veya 3. kişilerin uğrayacakları zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
  9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
   Bu sözleşme ÜYE’nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; ÜYE’nin üyelikten ayrılmak istemesi ya da üyeliğin Ceyda.com tarafından herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde sona ermiş sayılacaktır. Ceyda.com ÜYE’nin bu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi ve gerekli gördüğü diğer durumlarda SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. ÜYE, Ceyda.com’un üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte ÜYE’nin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir. İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla yasalarda öngörülen süreler ölçüsünde Ceyda.com’un veritabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.
  10. MÜŞTEREK HÜKÜMLER
   1. Taraflar arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığa ilişkin bu sözleşmede hüküm bulunmaması halinde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, ve ilgili diğer yasa hükümleri geçerli olacaktır.
   2. Ceyda.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak SÖZLEŞME’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Ceyda.com’da ilan ederek değiştirebilir. SÖZLEŞME’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. SÖZLEŞME, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
   3. Ceyda.com’un SÖZLEŞME’nin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
   4. SÖZLEŞME’nin konu olduğu bir dava sonucunda yetkili mahkeme tarafından SÖZLEŞME’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda diğer hüküm ve kısımlar geçerli olmaya ve yürürlükte kalmaya devam eder.
   5. SÖZLEŞME’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olup, doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  TRUVALI-HELEN Görüntülü Sohbet
  TRUVALI-HELEN
  OFFLINE
  İDOL Görüntülü Sohbet
  İDOL
  OFFLINE
  BANU Görüntülü Sohbet
  BANU
  In Public
  NEFESİN Görüntülü Sohbet
  NEFESİN
  OFFLINE
  SWEET DREAMS Görüntülü Sohbet
  SWEET DREAMS
  In Public
  -EDA- Görüntülü Sohbet
  -EDA-
  OFFLINE
  ENFES Görüntülü Sohbet
  ENFES
  OFFLINE
  HESTIA Görüntülü Sohbet
  HESTIA
  OFFLINE
  GONCA Görüntülü Sohbet
  GONCA
  OFFLINE
  EZGI24 Görüntülü Sohbet
  EZGI24
  OFFLINE
  B.İ.R.S.U Görüntülü Sohbet
  B.İ.R.S.U
  OFFLINE
  ASENA34 Görüntülü Sohbet
  ASENA34
  OFFLINE
  MELISSS Görüntülü Sohbet
  MELISSS
  OFFLINE
  _BURCAK_ Görüntülü Sohbet
  _BURCAK_
  In Public
  DOĞA27 Görüntülü Sohbet
  DOĞA27
  OFFLINE
  NEŞE Görüntülü Sohbet
  NEŞE
  OFFLINE
  TATLI SERT Görüntülü Sohbet
  TATLI SERT
  OFFLINE
  CARPİDEMX Görüntülü Sohbet
  CARPİDEMX
  In Private
  SUPERISI Görüntülü Sohbet
  SUPERISI
  OFFLINE
  NIL2 Görüntülü Sohbet
  NIL2
  OFFLINE
  KRISTI Görüntülü Sohbet
  KRISTI
  OFFLINE
  ŞEHRAZAD Görüntülü Sohbet
  ŞEHRAZAD
  In Private
  DÜRDANE Görüntülü Sohbet
  DÜRDANE
  OFFLINE
  NAR-ÇIÇEĞI Görüntülü Sohbet
  NAR-ÇIÇEĞI
  OFFLINE
  DUL Görüntülü Sohbet
  DUL
  OFFLINE
  GÜL ÇIÇEK Görüntülü Sohbet
  GÜL ÇIÇEK
  OFFLINE
  ARZUŞAH Görüntülü Sohbet
  ARZUŞAH
  In Private
  PONPON Görüntülü Sohbet
  PONPON
  OFFLINE
  AZRAM Görüntülü Sohbet
  AZRAM
  In Public
  SIMAY Görüntülü Sohbet
  SIMAY
  OFFLINE
  Ceyda.com Google Play

  Görüntülü Chat hakkında detaylı inceleme faydalı bilgi

  Görüntülü chat günümüzde en çok tercih delilen durumlardan biri haline geldi.
  Görüntülü chat siteleri sayesinde insanlarla kameralı şekilde konuşarak iletişim kurmak mümkündür.
  Aynı şekilde yüz yüze konuşmak her zaman daha fazla samimiyeti ve daha kolay bir iletişimi sağlar.
  Zamanlarda insanlara pek çok avantaj sağlayan görüntülü chat siteleri sayesinde pek çok kişi bu şekilde hobi edilmeyi tercih ediyor.
  Aynı zamanda stres atmak ve kafa dağıtmak gibi çeşitli durumlar için görüntülü chat programları tercih edilebilir.
  Sitemiz sizlere her zaman başarılı bir görüntülü chat sistemi sunuyor.

  Görüntülü Chat Sitesinin Avantajları

  Görüntülü chat sitesi kullanımı ile pek çok avantaj beraberinde geliyor.
  Daha samimi bir ortam olduğu için farklı kişilerle arkadaşlık kurmak mümkündür.
  Stresli zamanlarda pek çok insanla sohbet ederek güzel bir ortam oluşması sağlanır.
  Görüntülü sohbet programlarında gizlilik politikası olduğu için bu programda üyeliği kimsenin bilmesine gerek kalmaz.
  Tüm bu avantajlardan faydalanmak için ücretsiz şekilde görüntülü chat sitesine üye olarak çok güzel şekilde vakit geçirmeniz mümkün olur

  Görüntülü Chat Kimler Tarafından Kullanılır?

  Görüntülü chat sitesi, özellikle mühendis ve teknik ekipleri tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
  Bu konuda sitemizde pek çok iş hayatı ile ilgilenen kişiler iş söyleşileri yapmayı ve daha fazla kitleye ulaşmayı hedefliyor.
  Sitemizin algoritması oldukça yüksek olduğu için sizlere yüksek oranda bir erişim sağlıyoruz.
  Bu yüzden özellikle yeni nesil ve üniversite öğrencisi gibi kişiler sıklıkla sitelerde görüntülü chat yapmayı tercih ediyor.
  Daha fazla insan sayısına erişerek sitemizde en iyi şekilde görüntülü sohbet edebilirsiniz.

  Kameralı Chat ve Canlı Sohbet Odaları

  Görüntülü sohbet programlarından özellikle canlı sohbet odaları da son zamanlarda sıklıkla trend haline geldi.
  Canlı sohbet odalarında 4-5 kişi olarak sohbete diyalog kurmak mümkündür. Kişiye tanımadığınız kişilerle veya arkadaş ortamı da olabilir.
  Canlı sohbet odalarının pozitif oldukça fazladır. Canlı sohbet odasına katılım amacı tamamen İyi niyetlerle ya da verimli vakit geçirmek için eğer gerçekten zarar görmeden bir sohbet etmek mümkündür.
  Bu yüzden bu iyi niyetin muhafaza ederek canlı sohbet odasından ciddi anlamda verim almanız sağlanır.
  Chat sitesine ücretsiz şekilde üye olarak dilediğiniz zaman görüntülü sohbete başlamanız mümkün olur.


  Kameralı Sohbet ile Hayatınıza Renk Katın

  Görüntülü chat ile hayatınıza renk katarak çok güzel vakit geçirmeniz mümkündür.
  Sitemizin kalitesi ve gizlilik gibi şartlarından dolayı dilediğiniz şekilde hiçbir zarar görmeden görüntülü sohbete başlayabilirsiniz.
  Bu konuda sizlere her zaman verimli vakit geçirmeyi ve hoş vakit geçirmeye sağlayacak başarılı bir site sunuyoruz.
  Görüntülü sohbet ya da yeni katılımcılarla beraber sitemiz sizlere oldukça zevkli bir ortam oluşturur.
  Aynı zamanda random ortam sayesinde rastgele farklı kişilerle tanımadığınız insanlarla arkadaşlık etmenizde mümkündür. Bunun dışında ticari amaçlı yani iş söyleşileriniz içinde farklı kişi sayısına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

  Ceyda.com Görüntülü Sohbet

  Kameralı chat sitelerinden biri olan Ceyda.com ve ilgili tüm alt alan adlarında faaliyet gösteren sitemiz, 5651 sayılı yasa uyarınca "YER SAĞLAYICI" olarak faaliyet yürüttüğünden, TÜM ÜYELERİMİZ sitemizde "İÇERİK SAĞLAYICI" sıfatıyla faaliyet yürütmektedirler.Bu nedenle 5651 sayılı yasa ve Türk Ceza Yasası kapsamında yaptıkları tüm eylemlerden üyelerimiz kendileri sorumludur. Kameralı sohbet sitelerinden biri olan Ceyda.com; üyelerinin sağladığı hiçbir içerikten, yazışmalarından, sesli/videolu/görüntülü görüşmelerinden ve eylemlerinden sorumlu tutulamaz.

  Ceyda.com en iyi Google Chrome veya Mozilla Firefox ile gezilir. 21.02.2024 13:55:17

  ×

  Kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.